om advokatbyrån

allmänt

Anders Olofsson Advokatbyrå AB grundades 1997 av Anders Olofsson. Anders Olofsson, som är ensam delägare i advokatbyrån, har under åren upparbetat ett fast klientel bestående av främst företag av varierande storlek med vilka han har ett nära samarbete.

Advokatbyråns verksamhetsområde omfattar upprättande av kommersiella avtal och löpande affärsjuridisk rådgivning samt specialisering inom områdena immaterialrätt, marknadsrätt, konkurrensrätt, fastighets- och hyresrätt samt entreprenadrätt. Advokatbyrån biträder även i civilrättsliga och kommersiella tvister i domstolar och i skiljetvister. Anders Olofsson åtar sig även skiljemannauppdrag. Anders Olofsson Advokatbyrå AB tillhandahåller klientföretagen med skräddarsydda kurser/utbildning inom ovanstående verksamhetsområden.

Advokatbyrån har goda kontakter inom de juridiska fakulteterna vid Uppsala och Stockholms Universitet, internationella kollegiala kontakter samt
samarbetar med varumärkesombud.

INFORMATION AVSEENDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Beträffande advokatbyråns behandling av personuppgifter hänvisas till "Information avseende behandling av personuppgifter".

Yrkesmässig erfarenhet

Uppsala tingsrätt
Tingsnotarie, 1979-1981
Hedberg & Runeland Advokatbyrå AB Biträdande jurist, 1981-1983
Ormond Goldie Advokatbyrå AB
Biträdande jurist, 1983-84
Sveriges Investeringsbank
Bolagsjurist, 1984-1987 
Advokatfirman Wijk & Nordström AB Delägare 1987-1997
Anders Olofsson Advokatbyrå AB
sedan 1997

Våra uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är företag av varierande storlek och finns bl.a inom entreprenadsektorn, fastighetsförvaltning, varvsindustrin, fastfood-branchen, livsmedels- och konfektyrindustri, energisektorn, revisionsbolag, försäkringsbolag mm.

Vi arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare och deras verkställande ledning.

Utbildning

Vi bedriver och organiserar utbildning inom vårt kompetensområde för klientföretag och andra. Kurserna syftar till att medvetandegöra klientföretagen om juridiska möjligheter och risker inom just deras verksamhetsområde.