Välkommen

Anders Olofsson Advokatbyrå AB är en affärsjuridisk advokatbyrå som bedriver verksamhet med inriktning på svensk och internationell affärsjuridik inom speciellt immaterialrätt, marknadsrätt, konkurrensrätt, kommersiella avtal, fastighets- och hyresrätt och entreprenadrätt. Välkommen till oss för affärsjuridisk rådgivning och biträde i affärsjuridiska tvister!

Läs mer

Yrkesmässig erfarenhet

Anders Olofsson Advokatbyrå har snart 40 års erfarenhet i branschen.

Läs mer

våra uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är företag av varierande storlek och finns bl a inom entreprenadsektorn, fastighetsförvaltning, varvsindustrin mfl.

Läs mer

utbildning

Vi bedriver och organiserar utbildning inom vårt kompetensområde för klientföretag och andra.

Läs mer